Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapeutische methode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan ben je vaak al na enkele zittingen in staat om je dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Wanneer EMDR?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een Posttraumatische Stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een sterke emotionele reactie oproept.

Hoe gaat een EMDR-sessie?

Wanneer we starten met de behandeling, zal ik je vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst doe ik dit om meer informatie over je traumatische beleving te verzamelen. Daarna start ik het verwerkings-proces op. Ik zal je dan vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu in combinatie met een afleidende taak: het maken van oogbewegingen of soms naar het luisteren naar 'tikjes' via een koptelefoon. Ik gebruik hierbij speciaal ontwikkelde apparatuur: de Psytec EMDR Lightbar.

Gedurende de sessie werk ik met ‘sets’ (= series) van de afleidende taak. Na elke set nemen we even rust. Ik zal je dan vragen wat er in je gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Na elke set zal ik je vragen je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Deze sets zullen er langzamerhand toe leiden dat je herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat jouw schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in je levensgeschiedenis en dat je traumagerelateerde angstklachten verminderen. Je kunt je normale leven dan weer oppakken.

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Is EMDR voor mij de juiste aanpak?

Tijdens de kennismaking zal ik uitgebreid aandacht besteden aan de oorzaak en achtergrond van je klachten. Daarnaast maken we een taxatie van een aantal individuele kenmerken, waaronder je persoonlijke draagkracht en de last die je van je klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt of dat wellicht Imaginaire Exposure een betere behandelmethode voor jouw specifieke klachten is. Ook hierbij kan ik je dan helpen.

assignment_turned_inAanmelden voor behandeling

 → Bekijk hier mijn werkwijze en hoe je je kunt aanmelden voor een kennismaking.

Bron en meer informatie: Vereniging EMDR Nederland (VEN).