Kortdurende psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken staan hierbij centraal. Het doel van psychotherapie is je psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Daarbij is de inzet van jou als cliënt even belangrijk als de deskundigheid van mij als therapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van je problemen en je eigen mogelijkheden. Voor jou als cliënt is psychotherapie vaak hard werken en gaat vaak gepaard met ups en downs.

Je behandeling zal zo kort zijn als mogelijk en zo lang als nodig. In het algemeen tussen de vijf en tien gesprekken, één of twee keer per maand. De behandelingen die ik aanbied vallen onder de Basis GGZ. Heb je een langere en/of intensievere behandeling nodig dan zal ik je doorverwijzen naar de Specialistische GGZ.

Je kunt bij mij onder andere terecht voor:

 • Somberheid & Depressie (Depressieve-stemmingsstoornissen)
 • Angstklachten (Angststoornissen)
 • Traumageralateerde klachten (Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen)
 • Dwangklachten (Obsessieve-compulsieve stoornissen)
 • Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (Somatisch-symptoomstoornissen)
 • Lichte tot milde verslavingsproblematiek (Middelgerelateerde stoornissen)

Je kunt bij mij helaas niet terecht voor Specialistische GGZ:

 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Bipolaire-stemmingstoornissen
 • Psychotische stoornissen
 • Neurocognitieve stoornissen
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Langdurende psychotherapie

live_helpNeem bij vragen gerust contact op!

Behandelmethoden

In het geval van de bovenstaaande klachten werk ik altijd met Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Zijn je klachten gerelateerd aan een trauma of een nare gebeurtenis dan werk ik graag ook met EMDR.

Met deze behandelingen volg ik de landelijke richtlijnen en zorgstandaarden.
 → Zie Thuisarts.nl voor toegankelijke informatie op basis van deze richtlijnen en zorgstandaarden.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit de gedragstherapie en de cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van je gedragspatronen die je emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van je manier van denken. Bij de cognitieve gedragstherapie zijn deze twee aanvullende vormen van therapie gecombineerd.

Huiswerk & E-health

Bij cognitieve gedragstherapie werk je naast gesprekken veel thuis met oefeningen en huiswerk. Dit kan ook in de vorm van een online E-health module (zie de modules van Mirro).

 → Kijk voor meer informatie en filmpjes op de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt).

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapeutische methode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan ben je vaak al na enkele zittingen in staat om je dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

In de basis is EMDR het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen. Dit zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.
Ik gebruik hierbij de Psytec EMDR Lightbar.

 → Lees hier meer over EMDR.