Werkwijze

Aanmelding

Aanmelden voor een behandel- of coachingstraject gaat bij voorkeur via het cliëntenportaal. Maak eerst een account aan en vul dan het aanmeldformulier in. Hierna neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Twijfel je en wil je eerst even informeren of overleggen?
Geen probleem, neem dan contact op via of 06-18597644.

Kennismakingsgesprek

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we je hulpvraag en wat je doelen zijn. Aan de hand hiervan bepalen we samen of we een traject willen starten en of het een coachingstraject of een kortdurende behandeling in de Basis-GGZ wordt. Wanneer er sprake is van een psychische stoornis (zoals beschreven in de DSM-5.0) betreft het vaak verzekerde zorg.

 → Lees meer over de tarieven, betaalwijze en vergoeding door de zorgverzekeraar.

Advies

Vervolgens koppel ik mijn advies terug. Soms zal dit gepaard gaan met een DSM-5.0 classificatie, maar dit is dus niet noodzakelijk. Van belang is dat we samen overeenstemming vinden over jouw doelen en de bijbehorende aanpak. Als dit het geval is dan stellen we een plan op waarna we van start kunnen met het traject.

Naasten

Naar gelang je hulpvraag kan het van groot belang zijn om je naasten (ouders, partner, werkgever etc.) te betrekken bij de behandeling. Soms voor een enkel gesprek of soms voor meerdere gesprekken. Hier is ruimte voor en zal ik ook adviseren als ik denk dat dit ondersteunend is voor je traject. Het zal dan niet gaan om relatietherapie, indien dat nodig is zal ik je hiervoor doorverwijzen.

Geen wachttijd

In het geval van kortdurende psychotherapie zal de behandeling direct starten na het advies volgend uit de intake. Bij coaching geldt hetzelfde: na het advies starten we direct met het coachingstraject. Er is dus geen wachttijd.

Evaluatie

Gedurende het traject zullen we regelmatig evalueren om te checken of we de gewenste voortgang boeken en of we eventueel onze aanpak of de doelen moeten bijstellen. Of dat we de doelen behaald hebben en het traject kunnnen afsluiten.

Hierbij maak ik ook graag gebruik van vragenlijsten.

Samenwerkingen

Voor kortdurende psychotherapie heb je een verwijzing nodig. Vaak gaat dit via je huisarts. Gedurende je behandeling zal ik dan ook zo nodig samenwerking zoeken met je huisarts; bijvoorbeeld in het geval dat aanvullend medicatie overwogen moet worden of in geval van crisis zal ik met je huisarts overleggen.

Sowieso is het gebruikelijk om je huisarts te informeren over de behandeling, voornamelijk bij de start en na afloop van de behandeling. Uiteraard dit alles met jouw toestemming.

Verder werk ik nauw samen met GZ-psycholoog Gracielle Mijnals die ook praktijk houdt in het Prinsenhof Gezondheidscentrum.

In mijn werk als trainer/coach werk ik veel samen met HP2: Happy People High Performance.