Nieuw! Positieve Cognitieve Gedragstherapie

Recent is het onderzoek en de praktijk van de positieve psychologie en de oplossingsgerichte psychologie gecombineert binnen het cognitief-gedragstherapeutische kader. Hieruit is een verfrissend nieuw behandelprotocol ontstaan waarbij het niet gaat om het reduceren van wat er mis is, maar om het bouwen aan wat er goed gaat.

Uit recent onderzoek (2019) aan de Universtiteit van Maastricht1 blijkt dat deze behandelmethode effectief is in het verminderen van depressieve klachten en negatieve emoties, juist door de focus op de gewenste toekomst, betere momenten en positieve emoties. Bovendien vinden clienten deze werkwijze veel plezieriger dan traditionele CGT.

Positieve Psychologie

In de psychologie is in de jaren '90 een nieuwe stroming van denken en onderzoek ontstaan. De traditionele psychologie onderzocht wat er mis was en hoe we dat konden repareren. Deze nieuwe stroming van onderzoek is juist geinteresseerd in wat er goed gaat en hoe we dat kunnen uitbouwen. De vraag is niet langer meer 'hoe bestrijden we het lijden?', maar 'hoe worden we gelukkig?'.

Behandeling bij depressieve klachten

Ik ben zeer enthousiast over de denkrichting en het onderzoek binnen de Positieve Psychologie en je kunt bij mij dan ook terecht voor een kortdurend behandeltraject bij depressieve klachten door middel van Positieve Cognitieve Gedragstherapie.

We zullen dan in ca. 9 sessies verder gaan dan klachtenreductie. We zullen ons richten op jouw gewenste toekomst en jouw competenties. We bespreken en oefenen zelfcompassie, optimisme, dankbaarheid en gedragsbehoud. We zullen werken aan het versterken van jouw positieve focus en geluk.

 → Meld je aan voor deze behandeling.