Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg

Meten & Verbeteren

Om de kwaliteit van mijn behandelingen te monitoren maak ik onder andere gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst, de CQi GGZ & VZ. Na de afronding van elke behandeling vraag ik mijn cliënten deze vragenlijst in te vullen. Dit geeft mij de mogelijkheid om op basis van deze feedback de kwaliteit van mijn behandelingen te verbeteren.

De vragenlijst

De CQ-index GGZ meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De nieuwste variant bevat 21 vragen.

De CQi GGZ & VZ wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben met een praktijk/instelling of behandeling en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders. Cliënten scoren de behandelervaring op de indicatoren Bejegening, Informatie behandeling, Samen beslissen en Uitvoering behandeling. Daarnaast geven ze de behandeling een rapportcijfer en beantwoorden ze enkele losse ervaringsvragen en vragen over zichzelf.

Het is gebruikelijk om de CQ-index alleen aan het einde van een behandeltraject af te nemen.

Bron: Informatiedocument CQI Versie 5.1, Alliantie Kwaliteit Geestelijke Gezondheidszorg, 2020.

Cliëntervaringen

In de onderstaande tabel heb ik de afgeronde gemiddelde scores per schaal opgenomen van de ingevulde vragenlijsten van het afgelopen jaar. Onderstaande gemiddelden zijn gebaseerd op 21 ingevulde vragenlijsten.

Tabel: Uitkomsten CQi GGZ & VZ
Schaal Score
Bejegening 5.0/5
Informatie behandeling 4.7/5
Samen beslissen 4.8/5
Uitvoering behandeling 4.6/5
Rapportcijfer 8.9/10

Conclusie
Getuige een stabiel gemiddeld rapportcijfer van 8.5 over de afgelopen jaren zijn mijn cliënten over het algemeen erg tevreden over hun behandeling. Dit blijkt ook uit de waarderingen op ZorgkaartNederland.nl.

Ze waarderen mijn wijze van Bejegening: ze voelen zich serieus genomen en is het mij goed gelukt om de dingen begrijpelijk uit te leggen. Zij zijn tevreden over de Uitvoering van de behandeling: de juiste aanpak en een gewenste uitvoering. Mijn aandacht voor het Samen beslissen de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen: deze score is dit jaar weer iets gestegen ten opzichte van vorig jaar (4.5). Mijn cliënten ervaren steeds meer dat ze kunnen meebeslissen over hun behandeling. Tenslotte zijn mijn cliënten ook tevreden over de Informatie die ze ontvangen over hun behandeling.

Het aantal vragenlijsten waar deze conclusies op gebaseerd zijn is echter klein in vergelijking met voorgaande jaren, dit waren er normaal bijna twee keer zoveel. In 2024 wil ik hier extra aandacht voor hebben en weer meer ingevulde vragenlijsten verzamelen.

Laatst bijgewerkt op: 27-03-2024.